edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2021 BMW M3 Base (4-Dr Sedan) at BMW Kingston, Kingston, Ontario