edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2021 BMW M5 Competition (4-Dr Sedan) at BMW Kingston, Kingston, Ontario