edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2022 BMW i4 M50 (4-Dr Hatchback) at BMW Kingston, Kingston, Ontario